• 1. Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw eventuele medisch verleden.

  • 2. Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.

  • 3. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  • 4. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

  • 5. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt, en wordt er eerst een arts geraadpleegd.

  • 6. Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn cliënten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.

  • 7. De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.